شهروند ـ علی شریفیان: عمر خدر که اکنون ۲۹ ساله است در ۱۵ سالگی به اتهام کشتن یک سرباز آمریکایی در افغانستان دستگیر شده است. او مدتها را در زندان مشهور و مخوف گوانتانامو گذرانده است. در سال ۲۰۱۲ یک دادگاه نظامی خدر را با دلایلی نامعتبر محکوم کرده است. خدر در سال ۲۰۱۲ به کانادا منتقل شده است تا ادامه محاکمه اش در کانادا که شهروندی آن را دارد انجام شود. ۷ می سال جاری قاضی دادگاهی در ادمونتون با ضمانت دنیس ادنی، وکیل خدر او را به صورت مشروط آزاد کرد. خدر از جمله جز به زبان انگلیسی و در حضور وکیلش حق ندارد با خانواده اش در تورنتو تماس بگیرد. خانواده عمر خدر مسلمانان افراطی هستند. خدر در دادخواست خود گفته است آنها سالمندند و زبان انگلیسی نمی دانند. به علاوه من ۲۹ سال دارم و کسی نمی تواند روی من اثر بگذارد. او علاوه براینکه خواستار آزادی سفر شده تا به تورنتو بیاید و خانواده اش ببیند همچنین خواستار آسان شدن ساعت رفت و آمدش هم شده است. عمر خدر می گوید آزادی من عالی بوده و من هیچ مشکل و درگیری با مقامات امنیتی پیدا نکرده ام.

omar-khadr