شهروند ـ علی شریفیان خانم کاتلین وین، نخست وزیر انتاریو روز شنبه ۱۲ سپتامبر اعلام کرد که ما با بودجه ای برابر با ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار به سازمانها و گروه هایی که علاقمند هستند به پناهجویان سوری کمک کنند یاری می رسانیم که تا پایان ۲۰۱۶ حدود ۱۰ هزار تن از پناهجویان سوری را در انتاریو اسکان دهیم.

از زمانی که در سال ۲۰۱۱ مردم در مقابل رژیم بشار اسد قرار گرفتند این رویارویی به جنگی همه جانبه تبدیل شده است. تا کنون ۱۰۰ هزار نفر جان خود را در این جنگ داخلی از دست داده و میلیونها نفر هم برای حفظ جان خود و خانواده هایشان سوریه را ترک کرده و بحرانی به وجود آورده اند که از جنگ جهانی به اینسو بی سابقه بوده است.refugee

خانم وین یادآور شد دولت فدرال باید در زمینه کمک به پناهجویان با سرعت بیشتری اقدام کند. نخست وزیر انتاریو همچنین یادآور شد در دو سال و نیم آینده انتاریو مبلغ دو میلیون و ۵۰۰ هزار دلار هم کمک های انساندوستانه در اختیار سازمان هایی که در منطقه به پناهجویان کمک می کنند، خواهد گذاشت.

دولت کبک که سال گذشته ۲۵۰۰ پناهنده سوری پذیرفته امسال هم برنامه ریخته که دست کم به همین تعداد پناهجوی سوری در کبک بپذیرد.