شهروند ـ علی شریفیان: ژنرال مارک هیلیر، فرمانده سابق ارتش کانادا در یک گفت وگوی کوتاه تلویزیونی در مورد انتقال پناهجویان سوری به کانادا با هواپیما گفته است: «برخلاف آنچه هارپر می گوید ارتش کانادا قادر به انجام این کار هست. ما می توانیم با استفاده از نیروی هوایی خود دست کم ۵۰ هزار نفر را به کانادا منتقل کنیم.»

ژنرال هیلیر در مورد ملاحظات امنیتی گفته: «ما باید این شیوه از سایه خود ترسیدن را کنار بگذاریم و البته مسائل امنیتی را هم باید در نظر بگیریم.» او یادآور شد پس از انتقال پناهجویان به کانادا می توان این کار را اینجا انجام داد.

در همین رابطه رمئو دالیر، سناتور بازنشسته و فرمانده سابق نیروهای ناتو در مصاحبه با سی بی سی در مورد آنچه ژنرال هیلیر گفته توضیح داد کانادا می تواند حتی بیشتر از اینها تا ۸۰ یا ۹۰ هزار پناهجو را به وسیله هواپیماهای خود به کانادا بیاورد.rick

ژنرال دالیر که از اردوگاه های پناهندگی در اردن و لبنان بازدید کرده می گوید کانادا می تواند در آن اردوگاه ها پناهجویان را انتخاب و به کانادا بیاورد. پناهجویانی که در این اردوگاه ها زندگی می کنند در بدترین شرایط بسر می برند و کانادا در دوره های مختلف از جمله پس از جنگ ویتنام نشان داده که در این زمینه تجربیات فراوان دارد و مردم کانادا با آغوش باز از این پناهجویان استقبال می کنند.