شهروند ـ علی شریفیان پس از آنکه کالبد بی جان و تاثرانگیز آیلان کوردی پسر بچه ۳ ساله سوری در سواحل ترکیه پیدا شد و جهان را تکان داد اکنون پدر این کودک جان باخته موضوع خبری جنجالی شده است.

بنا به گزارش «تن نیوز»، عبدالله کوردی مردی که علاوه بر آیلان پسر دیگرش گالب ۵ ساله و همسرش را در حادثه تاسف آور غرق شدن قایقی که قرار بود آنها را به سواحل اروپا برساند، از دست داده، در واقع قاچاقچی مسافر بوده است.

زینب عباس که در ماجرای غرق شدن قایق دو پسر خردسالش را از دست داده، گفته است عبدالله کوردی ۱۰ هزار دلار از خانواده عباس گرفته تا بچه های آنها را به ساحل امن برساند.

روز جمعه با انتشار این خبر خانواده عبدالله کوردی که در کوکیتلام ونکوور در بی سی زندگی می کنند خبر و ادعای خانم زینب عباس را «احمقانه» خوانده و بطور کلی این موضوع را که عبدالله کوردی قاچاقچی مسافر است، را رد کرده اند.

abdolah-kurdi