شهروند ـ علی شریفیان از زمانی که خانم کاتلین وین اعلام کرد که قصد دارد هایدرووان را به فروش برساند و با پول آن به کارهای ساختاری زیربنایی بپردازد، این موضوع به یکی از مسائل حاد سیاسی انتاریو تبدیل شده است.

هایدرووان یک شرکت دولتی است وکل سهام آن در دست دولت است. این شرکت یکی از پولسازترین شرکت های دولتی استان است. ان دی پی همیشه با خصوصی کردن هایدرووان مخالف بوده است. محافظه کاران پیشرو، دیگر حزب عمده انتاریو خانم نخست وزیر را متهم کرده که این یک تصمیم سیاسی است و پاتریک براون رهبر جدید این حزب می گوید اگر دولتی هایدرووان را بفروشد، در نهایت به ورشکستگی خواهد رسید.wynne

از سوی دیگر زمانی که محافظه کاران قدرت حکومتی را در دست داشتند و قصد کردند هایدرو وان را به فروش برسانند، لیبرال ها به شدت با این اقدام مخالفت کردند. اکنون لیبرال ها تحت فشار قرار گرفته اند که در مورد فروش این شرکت دولتی مهم توضیح بدهند. خانم کاتلین وین می گوید از فروش هایدرووان ۹ میلیارد دلار به دست دولت می رسد. ما قصد داریم چهار بیلیون دلار از این مبلغ را هزینه کرده و قسمتی از بدهی۱۳۰بیلیونی استان را بپردازیم و با پنج بیلیون دلار هم بدهی های هایدرووان را بپردازیم. خانم وین توضیح داده معامله هایدرو وان به صورتی خواهد بود که ۴۰ درصد سهام مالکیت شرکت در دست مردم باقی خواهد ماند. این میزان سهام در واقع یک تک مالک عمده هایدرووان خواهد بود. نخست وزیر به عنوان توجیه بیشتر تصمیم دولت خود خطاب به محافظه کاران گفت که شما مگر قصد نداشتید پیش از انتخابات ۱۹۹۹ بزرگراه ۴۰۷ را به فروش برسانید تا کسری بودجه خود را بپردازید.