علی شریفیان ـ شهروند:این هفته قاضی جون راس پس از بررسی درخواست های عمر خدر دستور داد دستبند الکترونیکی او را باز کنند و مونیتور ویژه لپ تاپ او را هم بردارند و همینطور به او اجازه سفر به تورنتو داد، اما سفر باید با همراهی و حضور وکیلش انجام شود. خدر قصد دارد برای دیدن خانواده اش به تورنتو سفر کند.omar-khadr

عمر خدر ۲۸ ساله متهم به کشتن یک سرباز آمریکایی در افغانستان است. او در سال ۲۰۰۲ در سن ۱۵ سالگی در افغانستان دستگیر شد. خدر ۱۵ ساله ۱۳ سال را در زندان گذراند و از جمله ۱۰ سال در زندان مخوف گوانتانابی و اکنون منتظر است برای ادامه محاکمه اش به آمریکا فرا خوانده شود. عمر خدر در ماه مه با گذاشتن وثیقه به وسیله وکیلش به صورت مشروط آزاد شد.