علی شریفیان ـ شهروند: بنا به گزارش رسانه ها کمک پل می یر بیشترین کمک انفرادی به بیمارستان لاینز گیت واقع در نورث ونکوور بوده است. قرار است کمک ۲۵ میلیون دلاری این مرد ۸۲ ساله صرف اضافه کردن ۲۶۸ تخت به امکانات کنونی بیمارستان بشود.

پل می یر گفته است: «من فقط یک لوله کش هستم که سخت کار کرده ام و در زندگی شانس هم همراهم بوده است. فکر کردم با این کمک بزرگترین تاثیرات را می توانم بگذارم.»

پل می یر که در نورت شور ونکوور زندگی می کند در سال ۱۹۵۴ شروع به کار به عنوان لوله کش کرده تا بالاخره در سال ۱۹۷۴ که شرکت لوله کشی خود را راه اندازی کرده است و اکنون ۲۰۰ نفر برای این شرکت کار می کنند.myers