موضوع: انتخابات ۲۰۱۵ پارلمان کانادا و همایش کنگره ایرانیان کانادا

هموطنان گرامی،

هیئت اجرایی کنگره ایرانیان کانادا بر طبق سنت دیرینه‌اش گفت و شنودی را در زمینه‌ی انتخابات پارلمان کانادا (۱۹ اکتبر ۲۰۱۵) در نظر گرفته است. این گفت و شنود در روز یکشنبه چهارم ماه اکتبر ۲۰۱۵ در سالن کتابخانه نورث یورک برگزار خواهد شد.

لازم به ذکر است که هیئت اجرایی کنگره ایرانیان کانادا مصمم است تا از دیالوگ متمدنانه و آزادی بیان دوری جسته و روش‌های غیر دمکراتیک و سانسورگرایانه‌ای را بکار گیرد.

با وجود اعتراض دو تن از اعضای هیئت مدیره (شهرام نامورآزاد و آرشاک شجاعی‌)، هیئت اجرایی تصمیم گرفته است که شورایی را مرکب از: رئیس هیئت مدیره، مسئول کمیته روابط عمومی، یک مشاور (فردی ناشناخته) و مدیر جلسه، برای گزینش پرسش ‌ها منتصب کند.

این «شورا» قرار است همانند «شورای نگهبان» مسئولیت تصفیه و پاکسازی تمامی پرسش‌ها را با تدابیر زیر به عهده گیرد:

۱- کمیته روابط عمومی از کلیه اعضا خواسته است تا پرسش‌های خود را دو هفته پیش از همایش برای بازرسی به دست هیئت اجرایی برسانند؛

۲- شورای گزینش پرسش‌ها پس از دریافت بررسی و تصفیه‌ی کلیه پرسش‌ها، تمامی پرسش‌های پاکسازی شده را به طرق گزینه‌ای گلچین کند؛

۳- گزینه‌های «انتخاب» شده در جلسه و بوسیله مجری قرائت شوند؛

۴- هیچ پرسش شفاهی و مستقیم از کاندیداها در سالن مطرح نشود؛

۵- هیچ میکروفنی جهت پرسش تدارک نشود؛

۶- چنانچه کسی اعتراض کرده و یا خواهان پرسش شفاهی باشد، توسط ماموران حراست از سالن همایش بیرون انداخته شود ـ حتی اعضای معترض منتخب در هیئت مدیره.

هموطنان گرامی،

در آخرین نشست هیئت مدیره، ما نگارندگان این بیانیه (شهرام نامورآزاد و آرشاک شجاعی‌) اعتراض خود را به نحوه گزینشی پرسش‌ها طرح کرده و روش گزینه‌ای را:

بدور از منشور آزادی‌های کانادا، ناسالم، غیردمکراتیک، نامتمدانه و سانسورگرایانه دانسته و اعلام کردیم.

همچنین مصرانه خواستار شفافیت در جمع‌آوری پرسش‌ها از دو هفته پیش شدیم ـ که متاسفانه بی پاسخ ماند!

علاوه بر آن، با توجه به این که اعضای این «شورا» از فعالین حزب لیبرال و از آکتویست ها و پشتیبانان انتخاباتی درون حزبی کاندیداهای حزب لیبرال بوده، صراحتا اعلام داشتیم که انتصاب این افراد در این «شورا» غیرمنطقی و غیردمکراتیک است ؛ و روش گزینه‌ای پرسش‌ها بیشک می‌تواند نامنصفانه و غیرعادلانه باشد.

مضافن این پتانسیل وجود دارد که کاندیداهای حزب لیبرال پرسش‌های گزینه شده را از پیش دریافت کرده باشند و کاندیداهای احزاب دیگر مانند آقای Chungsen Leung کاندیدای حزب محافظه‌کار، در دام فعالین حزب لیبرال افتاده و سرگذشت ناخوشایندی برایشان … رقم زده شود.

متاسفانه اکثریت هئیت مدیره کنگره ایرانیان کانادا چون گذشته، به انتقادات ما اعتنایی نکرده و مایل به هیچگونه تجدیدنظر در روش‌های غیردمکراتیک خود نشدند و چون گذشته مصمم بودند تا تصمیمات از پیش گرفته شده خود را دیکتاتورمنشانه به اجرا گزارند.

هموطنان،

هدف ما از این بیانیه علاوه بر ارائه‌ی اطلاعات و بیان حقیقت، ایجاد حوزه های مشترک برای مشارکت و گفتمان دمکراتیک است. متاسفانه تا کنون، حسن نیت ما در گفتمان با اکثریت این هیئت مدیره – که موجودیت ما را هیچ می پندارد – هیچگونه برآیند مطلوبی نداشته است.

از اینروست که شما اعضا و هموطنان را خطاب قرار میدهیم، تا اعلان کنیم که:

۱- ما براین باوریم که روش تدوین شده  برای اجرای برنامه مناظره انتخاباتی توسط هیئت اجرایی کنگره ایرانیان کانادا، نه تنها بیطرفانه بودن کنگره ایرانیان کانادا را تضمین نمی کند بلکه جانبدارانه بودن کنگره را به نمایش می‌گذارد.

۲- ما “خودی”  و “غیر خودی” را نمی‌پذیریم چرا که پیش زمینه‌ی بی اعتمادی است!

۳- ما براین امر پافشاری داریم که وظیفه انسانی ـ اخلاقی و اجتماعی، هر یک از ما را مکلف می کند تا در رفع هرگونه شبهه که در جامعه ایجاد بی اعتمادی کند هوشیارانه و دوستانه عمل کرده و در پویایی خود و جامعه تلاش کنیم.

 

شهرام نامورآزاد و آرشاک شجاعی

اعضای منتخب هیئت مدیره کنگره ایرانیان کانادا

۲۰۱۵/۲۸/۰۹