شاعر گران‌قدر خانم مهرانگیز رساپور (م. پگاه) و جناب حسین رحمت (نویسنده)

جورج عزیز، غنچه‌ی نشکفته‌ای که امید و نشانه‌‌های باغی پربار شدن‌اش، از تابشِ رفتار و استعدادش بر همه‌کس روشن بود، جهانِ ما را در میانِ بهتِ ما، ترک کرد!

فرزند میوه شیرین باغ زندگی است و چشم بستن بر سرو قامت او کاری دشوار و عظیم است. باغ زندگی‌تان از لحن شیرین هزاردستان تهی شد و دیگر صوت خوش او شنیده نمی‌شود. گرچه پرواز روح بلند نغمه‌پرداز گلشن آرزوهایتان ما را نیز که از آشنایان شما و ایشان بودیم به‌قدر شما تکیده کرد، اما چون او را ساکن شهر عشق و از طایفه عاشقان می‌دانیم، یاد سلوک انسانی‌اش را تسلی‌بخش جان می‌کنیم. شما نیز اندوهگین نباشید که در بوی باران، نرمای نسیم، سبز کاج و سرخِ گل هم نقش زیبای مرگ پیداست. مرگ سرود وصل جانان است. نسیم خواب نوشین مرگ، تنها لحظه انتظار است که جز محرمان سراپرده دوست کسی را بر آن وقوف نیست، خار غم از زندگی بزدایید تا خواب شیرین جورج عزیز، تحمل‌پذیر شود.

می‌دانیم آتشی که بر جان پدر و مادر از درگذشتن فرزند می‌افتد، به این زودی‌ها خاموشی نمی‌پذیرد. بااین‌حال تسلیت ما را به‌عنوان قطره‌ای آب بر دریای آتش غم‌تان پذیرا باشید.

داریوش آشوری ـ فریدون فرح اندوز ـ فریبرز رییس‌دانا ـ عباس شکری ـ علیرضا آبیز ـ هادی خرسندی ـ کمال خرسندی- نوشابه امیری – بهروز ظفری – مهدی تقوایی – سوده تقوایی- هایده کوشان-  بردیا کوشان – حسن حسام – بیژن ابطهی – علیرضا نوری زاده – شایسته نوری زاده – اصغر رمضانپور- جمال بزرگزاده – جمشید چالنگی – افشین بابازاده – احمد وحدت خواه – مهدی استعدادی شاد- سیروس ملکوتی- عزت رخشنده- امین رخشنده ـ آرمین رخشنده- ماریا رخشنده – پروین دولت یاری-  پوران گودرزی – اسد سیف – رضا افشار- امیر خسروجردی – سعید مقیمی – خسرو باقرپور- کیان کیان‌ارثی – محمد صفریان ـ پرویز نادری – گشتاسب خسرو کیانی- نادر بخشایشی- نظر رضایی – رضا اغنمی – محمود کویر- جواد خادمی- شهلا کاشفی ـ حسین لاجوردی – مینا جاوید – هما لهراسب – حسن زرهی – ثریا اوستا  ـ سیمین میلانیان- بهمنیاراسلامی- آذر اردیبهشت- جمشید رضایی- رامین گرامی- سوزی ضیایی- بنیاد توس ـ جلیلگلستانی- استیون جاسن- حسین وزیر- ناصر ادیبی- الهام وزیر- آزاده وزیر- علی وزیر- پویش ادیبی- قدسی ادیبی- بهروز ضیابری- پری‌سیما احمدی- روشنک بیگناه- اسد سیف  ـ پرویزنادری ـ فریدهجم ـ پرویز قاضی سعید- ماشالله جماتی پور ـ ریحانه دولتشاهی ـ بهرام مبشری ـ منوچهرحیدریان- رضا آشفته ـ حسن مستوفی- پروین فرید ـ محمدرضا جعفری ـ مینا اسدی ـ فلورا حجازی ـ فرشید آریان  ـ ژیرار پترو ـ سلطانمراد سلطانیان ـ رضا پرهیزکار ـ نادره خاکپور ـ محمدجعفر زادمهر ـ منوچهرخان ـ سیامک مرادی ـ مهرداد رحیمی ـ نادره خاکپور- پری اعظمی ـ مهین غفاری- نسرین سلطانی ـ فرشته مجاهد ـ بنیامین روغنچی-  فخری- عباس هاشمی ـ هادی خوجینیان  ـ رضا طباطبایی  ـ محمد سیفی ـ  ابراهیم هرندی ـ ایرج سیف  ـ نسرین الماسی  ـ آدوم صابون‌چیان ـ  فرح طاهری