چندی پیش یک آگهی با عنوان قلک های رنگی بنیاد کهریزک کانادا در نشریات فارسی زبان تورنتو، جلب توجه مخاطبان را کرد. این آگهی برای برانگیختن کنجکاوی اولیه خوب بود، اما شاید لازم باشد که توضیحی برای این کمپین داده شود.

کمپین قلک های رنگی که توسط AM+MA Communication & Design Associates طی سه ماه برای بنیاد کهریزک کانادا به انجام رسید، بدون شک هم از جنبه ی کیفیت یک پروژه ی ارتباطی- تبلیغاتی برای یک نهاد خیریه و هم از لحاظ گستردگی فعالیت هایی که به صورت منسجم برای آن انجام شده، در جامعه ی ایرانی تورنتو و چه بسا در کانادا بی مانند است.

kahrizak

موضوع:

بنیاد کهریزک کانادا پس از ۱۵ سال فعالیت به عنوان یک نهاد خیریه در کانادا به مرحله ای رسیده بود که به نظر می رسید به تلاشی تازه برای تجدید حیات خود که رو به افول می رفت نیاز دارد. از آن جا که نهادهای خیریه بودجه زیادی برای صرف هزینه در زمینه ی معرفی و تبلیغات خود ندارند، AM+MA تصمیم گرفت تا برای کمک به این بنیاد، کمپینی را به صورت رایگان برای جذب افراد خیّر و آگاه کردن آن ها از وجود این نهاد، برنامه ریزی، طراحی و اجرا نماید.

 

توجه به یک نکته

بنیاد کهریزک کانادا اهمیت زیادی برای حفظ نام نیک، متانت و اعتبار خود قائل است و نخستین خواسته ی هیات امنای بنیاد برای انجام تبلیغات این بود که این کار به گونه ای به انجام برسد که برای مخاطبان احساس بدی ایجاد نکند و اگر مایل به کمک مالی هستند، آن را با رغبت و رضایت قلبی انجام دهند.

 

استراتژی ارتباطی

مسیری که برای شکل دادن کمپین انتخاب شد، بیان این موضوع به مخاطبان بود که شما با پرداخت مبلغی پول به یک بنیاد خیریه، بیش از آن که به انسان های دیگری کمک کرده باشید، برای خودتان احساسی خوب و رضایتی درونی به وجود می آورید که بسیار ارزشمند و دلپذیر است.

 

راه حل

در مرحله ی نخست با دیزاین نشانه و هویت بصری بنیاد کهریزک کانادا، امکان انسجام شکل بصری تبلیغات کهریزک ممکن شد. سپس قلک هایی مقوایی برای جمع آوری کمک های مالی مردم ­طراحی شد که به آسانی قابل توزیع در بین مخاطبان بود. همزمان برای جذاب کردن موضوع وب سایتی برای بنیاد طراحی شد و یک قلک مجازی نیز در آن گنجانده شد تا کسانی که تمایل دارند در یک مسابقه شرکت کنند و شانس برنده شدن جوایزی را داشته باشند از این طریق اقدام کنند. این موضوع بهانه ای بود تا با جذب مخاطبان برای بازدید از وب سایت، به آن ها اطلاع رسانی کاملی برای آشنایی با بنیاد خیریه کهریزک کانادا انجام شود.

در مرحله ی بعدی، با انتشار آگهی های مطبوعاتی، محیطی، تلویزیونی و رادیویی، ضمن معرفی قلک، پیام کمپین که بر مبنای استراتژی ارتباطی تدوین شده بود به مخاطبان منتقل شد.

انتشار این پیام در رسانه های اجتماعی، ابزار دیگری برای حمایت از تبلیغات آن و تاثیرگذاری بیشتر بر مخاطبان و همراه کردن آن ها برای گسترش کمپین بود.