شهروند ـ علی شریفیان: خانم ژوان استرینگ ۹۹ ساله تقاضانامه دریافت شهروندی اش از سوی وزارت شهروندی و مهاجرت کانادا رد شده بود. خانم استرلینگ از سال های دهه ۱۹۳۰ در تورنتو زندگی می کند. در تمام این مدت مالیاتش را پرداخته و در هر انتخاباتی شرکت کرده است، اما چون گواهی تولد ندارد، درخواست گرفتن شهروندی اش رد شده است. خانم دایانا واتسون، دوست ژوانا برای کمک به این خانم سالمند با کوهی از مدرک و سند به وزارت شهروندی و مهاجرت مراجعه کرده، اما به نتیجه ای نرسیده است. خود خانم استرلینگ هم که در انگلستان به دنیا آمده تلاش کرده شناسنامه اش را به دست آورد، اما نتوانسته اند این تکه کاغذ را پیدا کنند. در نهایت بعد از اینکه خانم ژوان استرلینگ ماجرای زندگی اش را در برنامه تلویزیونی Go Public که سی بی سی تهیه می کند تعریف کرد بالاخره شهروندی اش را گرفت.

گزارشگر سی بی سی می گوید این موضوع حماقت نیست «کاغذ بازی» است!diana-watson