logo--iranian-writers

فاطمه ی اختصاری و مهدی موسوی دو شاعر جوانی که به حکم دادگاه های جمهوری ی اسلامی به ٢٠ سال زندان و ١٩٨ ضربه شلاق محکوم شدند، جرمشان، شاعری ی غزل های پست مدرن و عاشقانه و دست دادن و روبوسی با “نامحرم” است.

این رژیم از یک سو ناشران و نویسندگان ایران را از شرکت در یکی از بزرگترین نمایشگاه های کتاب جهان (فرانکفورت) به بهانه ی حضور نویسنده ای دیگر، یعنی سلمان رشدی (که با فتوای آیت الله خمینی بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی برای کشتن او جایزه ای کلان هم تعیین کرده) محروم می کند و از سوی دیگر در بیدادگاه هایش نویسندگان، شاعران و فیلمبرداران جوان را به ٢۶ سال زندان و ۴٢١ ضربه شلاق محکوم می سازد. رقمی که با افزودن ۶ سال زندان کیوان کریمی فیلمساز و ٢٣٣ ضربه محکومیت به شلاق او، با اعداد بالا به دست می آیدmosavi--ekhtesari-rafiee.

این رژیم بر آن است که با زور و ارعاب، و با زندان و شکنجه نویسندگان و هنرمندان ایران راوادار به تمکین قوانین غیر انسانی و نابهنگامش کند . صدور چنین احکامی بیش از هر زمان حکایت از سراسیمگی ی در آستانه ی جنون رهبران و گردانندگان حکومت دارد.

کانون نویسندگان ایران در تبعید چنین احکام ظالمانه و قرون وسطائی را محکوم می کند و می کوشد مانند همیشه بازتابی از صدای دادخواهانه ی نویسندگان ایران باشد.