Raymond-Law

شهروند- علی شریفیان: ریموند لا، کارگردان و تهیه کننده فیلم اهل ونکوور که ۵۱ سال دارد به ۱۶ مورد سوءاستفاده و تجاوز جنسی متهم شده و با این اتهامات به وسیله پلیس آرسی ام پی دستگیر شد. او با گذاشتن ۲۰ هزار دلار وثیقه مالی به طور موقت از زندان آزاد شد. بجز این وثیقه او حق ندارد از ساعت ۱۱ شب تا ۷ بامداد از خانه لوکس خود که در محله گرانقیمت  False creek واقع شده، خارج شود. پنج زن از میان زنانی که ظاهرا مورد تجاوز و مزاحمت های جنسی این تهیه کننده و فیلمساز قرار گرفته اند، با ارائه فیلم های ویدیویی به پلیس از او شکایت کرده اند.

ریموند لاهمچنین متهم شده همراه با آلن لایی، متهم دیگری که ظاهرا با وی همکاری داشته، با دادن مواد مخدر به زنان و دختران زیر سن قانونی ۱۸ سال، آنها را در شرایطی قرار می داده اند که بتوانند مورد سوءاستفاده جنسی قرار دهند. اتهاماتی که به این کارگردان و تهیه کننده وارد آمده مواردی بوده که بین دسامبر ۲۰۱۲ تا ماه جون ۲۰۱۳ اتفاق افتاده است. ریموند لا و آلن لایی هنوز هیچکدام از اتهاماتشان به اثبات نرسیده و قرار است اواخر ماه ژانویه در دادگاه برای رسیدگی به پرونده شکایات و اتهامات خود حاضر شوند.