شهروند- علی شریفیان: گزارش رسانه ها حاکی از این است که استفن هارپر شماری از کارمندان ویژه خود را مامور کرده تا از میان پناهجویان سوری که پرونده هایشان در دست بررسی است، پس از طی روندی ویژه و غیر معمول، دست به انتخاب بزنند و به عنوان پناهنده در کانادا اسکان دهند. ظاهرا این خبر به وسیله یکی از کارکنان دفتر نخست وزیری به بیرون درز کرده و در رسانه ها منتشر شده است.

به دنبال انتشار این خبر، جاستین ترودو، رهبر حزب لیبرال به شدت به هارپر انتقاد کرده و این شیوه کار را خلاف قانون دانسته است. ترودو تاکنون چند بار و به مناسبت های مختلف در انتقاد از هارپر گفته است که کارمندان اداره مهاجرت و بدون دخالت هارپر باید بر اساس موازین و قوانین پناهجویان را انتخاب کنند، اما هارپر می خواهد مسیحیان و کسانی را انتخاب کند که عکس های تبلیغاتی با آنها جلب نظر بیشتری بکند و در حالی که باید کسانی که وضعیت نامساعدتری دارند در ارجحیت قرار گیرند، ولی حالا قرار است برخلاف قوانین و بر اساس سلیقه هارپر پناهجویان سوری انتخاب شوندrefugee.

هارپر چنین موضوعی را به کلی تکذیب کرده و گفته است این کار دارد به روال معمول و همیشگی به وسیله کارمندان مسئول اداره مهاجرت انجام می شود.