شهروند: کیت ۱۳ ساله به همراه دو خواهر دوقلویش جانا و دارا ۱۱ ساله بر بالای کامیون حامل دانه سویا بودند که معلوم نیست چگونه لغزیدند و به داخل کوه سویا فرو رفتند. وقتی که امداد از راه رسید، مرگ دو خواهر را در محل حادثه اعلام کرد و خواهر سوم نیز در بیمارستان درگذشت.

این برای شهر کوچک رد دیر در آلبرتا یک فاجعه محسوب می شودbott-sister.

پدر این سه کودک گفت، آنها دختران مزرعه بودند. از اسب سواری لذت می بردند. دوست حیوانات بودند. ما از اینکه فرزاندانمان را در مزرعه بزرگ می کردیم، پشیمان نیستیم.

روز جمعه ۲۳ اکتبر مراسم یادبود این سه نوجوان در کلیسایRed Deer برگزار شد و پنج دخترعموی آنها هر یک از خاطراتشان از دخترعموهاشان گفتند. از اینکه جانا ساکت بود و نقاشی دوست داشت و عاشق کیک پختن بود و دارا عاشق گربه ها و کیتی مفتخر از اینکه به جرگه تین ایجرها پیوسته و خوشحال از اینکه داره هم قد دخترعموهایش می شود. از اینکه همیشه خندان بودند و خوشحال.

در مراسم یادبود این کودکان جمع بزرگی حضور داشتند. راجر و بونیتا بوت، پدر و مادر این سه کودک، با تنها پسرشان در مراسم حضور داشتند و از همدردی و همراهی مردم سپاسگزاری کردند.

این حادثه یک بار دیگر مسائل مربوط به ایمنی در مزارع برای کودکان را به میان کشید.