شهروند- سانتانا کورتنی  ، زن جوان اهل جزیره ی پرنس ادوارد، به کمک خانواده اش و با گوش کردن به دستورات متخصص زایمان از طریق تلفن در حمام خانه اش زایمان کرد. سانتانا قرار بود در تاریخ ۲۳ اکتبر ۲۰۱۸ زایمان کند و تصورش این بود که در بیمارستان و به کمک دکتر زنان اولین بچه اش را به دنیا خواهد آورد. اما زایمان یک هفته به تاخیر افتاد.

سانتانا (Santana Courtney)با دیدن تاخیر به بیمارستان رفت و آمپول درد زد. اما دکترش به او گفت می تواند به خانه برود و منتظر بماند زیرا ممکن است مدت زیادی به طول بینجامد. اما درد زایمان سانتانا چند ساعت بعد شروع شد  و حتی به بیمارستان نرسید.

درد به سرعت شدت گرفت و پدر سانتانا متوجه شود که سر بچه تقریبا بیرون است. در همین هنگام خانواده ی سانتانا با ۹۱۱ تماس گرفتند و طبق دستورات متخصص از آن سوی تلفن اولین فرزند دخترشان را در خانه به دنیا آوردند. پسر سانتانا کامرون نام دارد و هم اکنون سه ماهه و در سلامت کامل است.

هفته ی گذشته سانتانا و کامرون به دیدار متخصص ۹۱۱ که به زایمانش کمک کرده بود رفتند. در این دیدار علاوه بر خرس عروسکی، سانتانا کپی مکالمه ی تلفنی آن روز را نیز به رسم یادگاری دریافت کرد.