شهروند علی شریفیان: یکی از تغییراتی که بلافاصله پس از پیروزی لیبرال ها و شکست محافظه کار در امور اجرایی انجام شد، توقف طرح نصب صندوق های پستی در محله ها به جای رساندن نامه و مراسلات به در خانه های مردم بود.

اداره پست که بر اساس اطلاعات منتشر شده در بسیاری شهرها و نقاط این صندوق ها را نصب و یا مشغول نصب آنها بود این کار را متوقف کرد و رساندن نامه را به در خانه ها از سر گرفته است.

این تصمیم که به خاطر ضررهای مکرر اداره پست به عنوان راه حل گرفته شده بود سبب نارضایتی گروه زیادی از مردم شد. بویژه سالمندان و کسانی که ناراحتی های فیزیکی داشتند به هنگام شروع اجرای طرح به شدت به آن انتقاد و اعتراض کردند. به هنگام نصب این صندوق ها هم بین مردم و ماموران انجام اینکار درگیری هایی به وجود آمد و گروهی از مردم حتی اجازه ندادند که این صندوق های عمومی در ملکشان نصب شود. هم اکنون ظاهرا بحث و تبادلاتی در جریان است تا سیستم نامه رسانی حتی به محله هایی که صندوق در آنجا نصب شده هم به طور کامل به شکل سابق در بیایدmailbox.