شهروند علی شریفیان: روز ۲۳ اکتبر اولین جلسه بررسی تقاضای کایل لیدل کنتی جوان ۳۰ ساله سیاهپوست آمریکایی در ونکوور بود.

کنتی در ماه سپتامبر از مرز زمینی به بهانه دیدار و گرفتن عکس وارد کانادا شده است و پس از مدتی با ارائه پرونده مفصلی تقاضای پناهندگی کرده است.

کنتی می گوید «در آمریکا دارند سیاهپوستان را به سرعت قلع و قمع می کنند.» «من وقتی پلیس می بینم از آن طرف خیابان رد می شوم.» کایل در شش ایالت زندگی کرده و در همه این ایالت ها به قول خودش به دلیل سیاهپوست بودن، دستگیر شده و با پلیس درگیری داشته استkyle-canty.

این جوان سیاهپوست دو فیلم ویدئویی از درگیری خود با پلیس به هنگام دستگیری ارائه کرده است.

کایل لیدل کنتی دلیل پناهندگی خود به کانادا را احتمال کشته شدن به دست پلیس اعلام کرده است و برای این موضوع مثال مرگ بی دلیل مایکل براون در میسوری و اریک گارنر در نیویورک را عنوان کرده است.

او می گوید در کانادا احساس آزادی می کنم می توانم با پلیس حتی حرف بزنم. از او پرسیده شده آیا سوءسابقه ای دارد. گفت، بله. رد شدن غیرقانونی از خیابان و درگیری با پلیس و من حاضر نیستم به خاطر چنین جرم هایی به آمریکا برگردم و به دست پلیس کشته شوم.

خانم میلیسا اندرسون، سخنگوی اداره پناهندگی گفته است کایل لیدل کنتی پرونده و مداراک کاملی ارائه کرده است. معمولا بر اساس قوانین، پناهندگی به کسی داده می شود که در کشور خودش، جانش در خطر باشد.

کانادا هر ساله به بیش از ۱۰ آمریکایی پناهندگی نداده و این تعداد در سال ۲۰۱۳ تنها سه نفر بوده است. این جوان سی ساله گفته آرزو دارد اینجا بماند عکاسی و هنرهای رزمی درس بدهد.