شهروند علی شریفیان: روز دوشنبه تورنتو استار خبر داد جان توری، رهبر پیشین حزب محافظه کاران پیشروی انتاریو، رسما با ثبت نام خود، کاندیدای مقام شهرداری بزرگشهر تورنتو شد. ساعت ۴ بعدازظهر براساس نتایج  نظرسنجی که تورنتو استار روی سایتش انجام داده و ۲۰۰۰ نفر در آن شرکت کردند جان توری با ۶۳ درصد از همه کاندیداهای دیگر مقبول تر شد. کارن استینتز با ۱۴ درصد اختلاف بعد از توری قرار گرفته و راب فورد با ۴۰ رای اختلاف پشت سر این عضو شورای شهر است و دیوید سوکنانی با اختلاف بسیار در رده چهارم است. با این ترتیب اکنون محافظه کاران دو کاندیدا برای مقام شهرداری بزرگشهر تورنتو دارند. خانم الیویا چاو، نماینده ان دی پی در مجلس که پیش از این اعلام کرده قصد دارد خود را کاندیدای شهرداری کند، هنوز رسما وارد مبارزات انتخاباتی نشده است.

John-Tory-Karen-Stintz