شهروند علی شریفیان: بر اساس آمارهایی که اداره آمار کانادا روز جمعه هفته گذشته درباره وضعیت اشتغال در کشور منتشر کرد، برخلاف انتظار کارشناسان اقتصادی در مجموع و در سراسر کشور ۴۰ هزار نفر به سر کار رفتند و نرخ بیکاری هم یک درصد کاهش یافت و به هفت درصد رسید. این در حالی است که پیش بینی شده بود تنها ۱۰ هزار نفر در ماه اکتبر مشغول به کار خواهند شد.

هم اکنون در کل ۱۸ میلیون کانادایی به کار اشتغال دارند. حدود ۳۲ هزار از این مشاغل جدید در رشته خدمات اداری بوده است. کسانی که به خاطر برگزاری انتخابات فدرال به کار مشغول به کار موقت شدند در کاهش بیکاری موثر بوده استbridge.

انتاریو، بریتیش کلمبیا، نیو برانزویک و مانیتوبا بیشترین مشاغل جدید را به خود اشتغال داده اند و در عوض در آلبرتا همچنان به خاطر بحران ارزش نفت مردم از کار بیکار می شوند. کارهای مربوط به منابع طبیعی بیشترین مشاغلی هستند که از دست می روند.

در ماه اکتبر ۸ هزار نفر که در کارهای مختلف مربوط به منابع طبیعی کار می کردند، اخراج شدند و در ۱۲ ماه گذشته شمار بیکار شدگان از این سلسله کارها به ۲۶ هزار نفر رسید. در ماه اکتبر در آمریکا اما ۲۷۱ هزار نفر مشغول به کار شدند. این شمار اشتغال قابل توجه به اقتصاد کانادا بویژه به صادرات کانادا به آمریکا کمک خواهد کرد.