شهروند- دولت فدرال بودجه بهداشت و درمان را با سه استان انتاریو، کبک و آلبرتا تکمیل و نهایی کرد. در این میان استان مانیتوبا تنها استانی است که هنوز به توافقی در این زمینه با دولت فدرال نرسیده است. این استان می گوید که بودجه ی بیشتری برای تخصیص به بهداشت و درمان ساکنان بومی منطقه و مبارزه و درمان بیماری دیابت نیازمند است.

بر اساس اعلام وزرات بهداشت و درمان کانادا، سه استان انتاریو، کبک و آلبرتا برای ۱۰ سال آینده به میزان به ترتیب ۴.۲ بیلیون دلار، ۱.۳ بیلیون دلار و ۲.۵ بیلیون دلار برای بخش بهداشت و درمان که شامل سلامت و بهداشت روان و مراقبت از سالمندان می شود بودجه دولتی دریافت خواهند کرد.

از بین این سه استان کبک می تواند بر اساس اولویت های خود بخشی از این بودجه را به بهبود زیرساخت های اجتماعی اختصاص دهد. این بدان معنی نیست که اولویت ها در دو استان دیگر متفاوت است. در هر سه استان ذکر شده توجه اصلی بر روی بهداشت و سلامت روان و مراقبت از سالمندان است.

برای استان آلبرتا  حدود ۶ میلیون بودجه ی اضطراری برای مبارزه با روند رو به افزایش استفاده از مواد مخدر در نظر گرفته شده است.

مذاکرات برای رسیدن به توافق با استان ها و نواحی دیگر همچنان ادامه دارد. استان ساسکاچوان در ژانویه و بریتیش کلمبیا در ماه فوریه به توافق رسیدند.