شهروند- علی شریفیان: روز دوشنبه جاستین ترودو، نخست وزیر دولت فدرال با نخست وزیران استانها و سه منطقه شمالی در اتاوا ملاقات و با آنها عمدتا درباره سیاستی که کانادا باید و می تواند به عنوان خط مشی کشور در مبارزه با گرمایش جهان و جلوگیری از آلودگی محیط زیست در این کنفرانس مهم جهانی سازمان ملل متحد که هفته آینده در پاریس برگزار می شود، ارائه دهد، گفت وگو کردministers-meet.

تا به همین جا و پیش از این جلسه استانها و بعضی از آنها با در نظر گرفتن تمام ملاحظات لازم برای استان خود، سیاست هایی معین کرده اند.

بی سی و آلبرتا با مالیات گرفتن از کربن و انتاریو و کبک که به طور مشترک برنامه همه جانبه ای برای اجرا دارند، بعضی از این نمونه ها هستند.

از نظر کلی نفس برگزاری چنین جلسه مشترکی بسیار با اهمیت تلقی شده است. چنین جلسه ای که نخست وزیر دولت فدرال با نخست وزیران داشته باشد، از هفت سال پیش تاکنون برگزار نشده بود.

استفن هارپر تمایلی برای شرکت در چنین جلساتی نداشت و در تمام دوران زمامداری اش، دو بار با نخست وزیران جلسه عمومی داشته است.

قبل از شروع تبادل نظر نخست وزیران، دو دانشمند متخصص محیط زیست دولت فدرال درباره معضلات و خطرات آن سخن گفتند. نتیجه گفت وگوی ترودو با وزرا این شد که در پاریس با همان هدفی که کانادا قبلا، در دوران حکومت هارپر اعلام کرده حاضر شود و استراتژی بعدی با اشتراک همه استانها و در نظر گرفتن شرایط آنها مشخص شود. کانادا وعده داده که تا سال ۲۰۳۰ میزان گازهای گلخانه ای را به ۳۰ درصد سال ۲۰۰۵ برساند.