شهروند علی شریفیان: پلیس خبر از دستگیری پدر و مادری داد که کودکان خود را در وان رها کرده بودند و به کازینو رفته بودند. این زوج به اتهام بی مبالاتی و رها کردن کودکانشان دستگیر شده اند. مرد ۵۸ ساله با همسر ۳۸ ساله اش دو پسر ۳ و ۵ ساله خود را در پارکی در شهر وان رها کرده و خود در کازینو Great Blue Hero در شهرک Scugog انتاریو مشغول قمار بوده اند.

پلیس می گوید دو پسر بچه را تنها در وان پیدا کرده اند، در حالی که در هوای نزدیک به صفر درجه سردشان شده بود، اما نیازی به دکتر و معالجات پزشکی نداشتند.

این کودکان به انجمن کمک به کودکان انتاریو سپرده شده اند تا دادگاه به اتهامات پدر و مادرشان رسیدگی کندcasino.

والدین این کودکان خردسال هر دو اهل تورنتو هستند، اما پلیس به خاطر کودکان نام آنها را فاش نکرده است. هنوز تاریخ حضور این مرد و زن در دادگاه مشخص نشده است.