شهروند علی شریفیان: محاکمه جیمز فورسیلو پلیس ۳۲ ساله ای که در نیمه شب ۲۵ جولای ۲۰۱۳ با شلیک هشت و یا به روایتی نه گلوله سامی یتیم جوان ۱۸ ساله را در تراموای خط ۵۰۵ دانداس کشته شروع شده و از هفته گذشته قاضی دادگاه خود او را به جایگاه شهود فراخوانده و پرسش هایش را در مورد این قتل از فورسیلو می پرسد.

با توجه به دو ویدئویی که از شب حادثه موجود است فورسیلو تلاش می کند از دید خود آنچه اتفاق افتاده روایت کند. فورسیلو متهم به قتل عمد درجه دو است و دادگاه عالی انتاریو مشغول به رسیدگی پرونده او و این اتهام است.

فورسیلو در مورد علت تیراندازی اش به سامی یتیم می گوید:”من در موقعforcilio تیراندازی به او خونسردی ام را از دست نداده بودم. هیچوقت با مردی اینقدر نترس در دوران خدمت پلیسی ام روبرو نشده بودم. به نظرم می آید که یتیم تصمیم گرفته بود که به حرف ها و دستورات ما گوش ندهد. من از سه متری اسلحه را به طرف او نشانه گرفته بودم، اما او نترس چاقویش را به من نشان می داد و جلو می آمد.”

فورسیلو توضیحات مفصلی درباره این لحظات داد و شرایط را همچون آرامش قبل از توفان خواند.

قاضی از او پرسید بعد از شلیک گلوله های اول و دوم چرا بازهم به سامی یتیم شلیک کردی و در حالی که او کف اتوبوس افتاده بود؟ فورسیلو پاسخ داد: “مطمئن نبودم که او چه وضعی دارد فکر کردم ممکن است هنور توان حمله کردن داشته باشد.”

این دادگاه هنوز ادامه دارد و معلوم نیست رسیدگی به این پرونده جنجالی کی به نتیجه برسد.