babysitter

شهروند- علی شریفیان: مدتی است این بحث بر سر زبانهاست که چرا جاستین ترودو برای سه فرزند خود دو پرستار شبانه روزی دارد. گروهی این موضوع را امری طبیعی می دانند و می گویند با توجه به مشغله ترودو به عنوان نخست وزیر کشور داشتن کمک برای نگهداری فرزندانش منطقی است.

این پرستاران در ساعات روز برای هر ساعت کار ۲۰ دلار و شب ها ۱۱ دلار دریافت می کنند.

منتقدان و مخالفان اما می گویند ترودو جزو طبقه پولدار است و باید مخارج نگهداری بچه هایش را خودش بدهد و نه اینکه از جیب مالیات دهندگان پرداخت شود. خانم رونا آمبروز، رهبر موقت محافظه کاران، اپوزیسیون رسمی دولت ترودو می گوید وقتی دولت ما بودجه ای برای خانواده ها برای نگهداری بچه ها در نظر گرفت ترودو در مجلس گفت ما، من و آقای هارپر پول داریم و احتیاج به این کمک نداریم پس حالا آقای ترودوی «پولدار» باید خودش خرج نگهداری فرزندانش را بدهد. ناظران و تحلیلگران سیاسی اصل موضوع را بی اهمیت و بحث درباره آن را وقت تلف کردن می دانند.

ترودو هنوز هیچ عکس العملی به این نظرات موافق و مخالف از خود نشان نداده است.