PickeringPlant

شهروند- علی شریفیان: شرکت Bruce Power شرکت مسئول مراکز تولید برق با نیروهای اتمی انتاریو اعلام کرد از هشت نیروگاهی که در سال ۱۹۷۰ ساخته شده اند، شش نیروگاه نیاز به بازسازی های بنیادی و تعمیرات اساسی دارند.

روزنامه تورنتو استار به نقل از مدیران این شرکت و وزیر انرژی انتاریو باب شیرالی خبر داده است که کار بازسازی و تعمیر این نیروگاه های اتمی که در اطراف دریاچه Huron قرار دارند حدود ۱۳ میلیارد دلار هزینه در بر خواهد داشت.

تورنتو استار در گزارش خود توضیح داده پس از آماده کردن مقدمات انجام این کار، بازسازی و تعمیر نیروگاه ها پنج سال طول خواهد کشید. انجام این کار مهم پر هزینه همچنین ۲۳ هزار فرصت شغلی ایجاد خواهد کرد.