تجمع بزرگ دانشجویی به مناسبت ۱۶ آذر ماه روز دانشجو، به دعوت دفتر تحکیم وحدت در دانشگاه تهران برگزار شد.

شماره ۱۲۰۷ ـ پنجشنبه ۱۱ دسامبر  ۲۰۰۸


 


 

 
ادوارنیوز:
تجمع بزرگ دانشجویی به مناسبت ۱۶ آذر ماه روز دانشجو، به دعوت دفتر تحکیم وحدت در دانشگاه تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ادوارنیوز علیرغم تدابیر شدید امنیتی در اطراف دانشگاه تهران و خیابان های منتهی به آن که از صبح این روز به اجرا گذارده شده بود، ۳۰۰۰دانشجو با تجمع در برابر دانشکده فنی دانشگاه تهران ۱۶ آذرماه را گرامی داشتند. شانزده آذر 87در دانشگاه تهران

دانشجویان در ساعت ۱۲ ظهر و در حالی که حراست دانشگاه تهران از ورود دانشجویان به دانشگاه جلوگیری می کرد با خرد کردن دو در غربی دانشگاه تهران واقع در خیابان ۱۶ آذر ماه به دانشگاه وارد شده و تجمع خود را آغاز کردند.

دانشجویان همچنین گیت های امنیتی کار گذاشته شده در مبادی ورودی دانشگاه تهران را به طور کامل تخریب کردند. در این بین درگیری هایی میان پلیس ضد شورش مستقر در بیرون دانشگاه و دانشجویان رخ داده است.

دانشجویان در تجمع ۱۶ آذر با شعارهایی همچون "مرگ بر دیکتاتور"مرگ بر استبداد"،"نصر من الله و فتح قریب..ننگ بر این دولت مردم فریب"، "دانشجو می میرد، ذلت نمی پذیرد" ، "محمود احمدی نژاد، عامل تبعیض و فساد" و خواندن سرود یار دبستانی به دانشجویان دانشگاه تهران در مقابل دانشکده پزشکی پیوستند. دانشجویان همچنین پلاکاردهایی در دست داشتند که بر روی آنها نوشته شده بود: "با تهدید و احضار آرام نمی شویم" ، "حقوق زنان، حقوق بشر"، "آزادی پوشش حق ماست" و "دانشجو، دانشجو، اتحاد، اتحاد"

در این تجمع اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و همچنین نمایندگان انجمن های اسلامی شهرهای مختلف و نمایندگان دانشجویان دانشگاه آزاد سخنرانی کردند.

در پایان این تجمع دانشجویان مطابق با روال سال های گذشته در پشت سر در دانشگاه تهران تجمع کردند که نیروهای انتظامی با قرار دادن سه دستگاه اتوبوس تلاش داشت عابران در برابر دانشگاه تهران تجمع دانشجویان را مشاهده نکنند. در این میان شعارهای تندی علیه مسئولان عالیرتبه نظام و همچنین در انتقاد به محمد خاتمی رییس جمهور پیشین سر داده شد.