هرانا: در روزهای گذشته به روال هر سال مادر انوشیروان لطفی (خانم فروغ تاجبخش)، قصد برگزاری مراسم سالگرد اعدام فرزندش را داشت که وزارت اطلاعات ضمن تماس با ایشان وی را از برگزاری مراسم منع می ‌کند.

مادر لطفی ضمن تماس با خانواده های دیگر، مراسم را لغو کرده و تنها با حضور اعضای خانواده خود، مراسم خصوصی را برگزار می کند.

به گزارش بیداران، جمعه ساعت ۱۱شب، ماموران به منزل ایشان هجوم برده و هر چند به داخل منزل نمی روند، اما از همه می خواهند که خانه را ترک کنند. ماموران با ضبط مدارک افراد، مراسم خصوصی مادر لطفی را به هم می زنند. مادر لطفی دچار حمله قلبی شده و به بیمارستان منتقل می شود. بر اساس اطلاعات موجود، وی در بیمارستان ایرانمهر بستری است.

به گزارش عصر نو، جمعی از فعالان سیاسی و حقوق بشر طی نامه ای از او دلجویی کرده اند. در این نامه آمده است:

مادر فروغ عزیز!

خبر به خطر افتادن تندرستی ات و بستری شدنت در بیمارستان، واهمه ای غریب و هراسی هولناک در دلمان افکند. یورش ماموران امنیتی رژیم به خانه ات و جلوگیری از برگزاری مراسم سالگرد اعدام فرزند قهرمانت انوشیروان لطفی، ترا شوک زده کرد و قلب مهربان و دریایی ات را آشفت. آرزوی بزرگ تک تک ماست که در کنار تو و در پناه دستهای گرم و دم جانبخش و گلخند جانفزای تو بتوانیم جشن بزرگ آزادی را در میهن مصیبت زده مان برگزار کنیم و به پاس آن همه پایداری و قهرمانی در بیست و چند سال گذشته و پیش از آن، خرمن خرمن گل به پای تو و دیگر مادران قهرمان ایران زمین نثار کنیم و یاد عزیزان به خون خفته را در گستره ایران گرامی بداریم.

قلب بزرگ و گرمت همواره تپنده، چشمان گرم و زیبایت همیشه پر فروغ و جان عزیز و شیفته ات همواره گرمی بخش دلهای ما باد.