شهروند- علی شریفیان: بر اساس بررسی هایی که به وسیله موسسه مستقلCanadian Centre for Policy Alternatives مرکز کانادایی ها برای سیاست های بدیل دست کم در دو سال اخیر دریافتی مدیران و گردانندگان کلان شرکت های کانادا ۱۸۴ برابر حقوق و مزایایی یک کانادایی از طبقه متوسط است که به طور تمام وقت کار می کند. این مرکز ۲۴۹ شرکت کانادایی را که سهامشان در مرکز بورس تورنتو به فروش می رسند انتخاب کرده و سپس به وارسی حقوق و مزایای ۱۰۰ نفر از کارکنان ارشد آنها پرداخته است. اولین یافته اینکه مجموعا و به طور متوسط دریافتی متوسط این افراد نسبت به سال ۲۰۱۳ به میزان دو درصد افزایش یافته است. با توجه به مبلغ دریافتی گزاف آنها این دو درصد مبلغ قابل توجه ای است. دریافتی این مدیران ارشد شامل حقوق، مزایا و سود سهام شرکت ها می شود

جان چن، مدیر عامل بلک بری

جان چن، مدیر عامل بلک بری

.

این در حالی است که حقوق متوسط مردم، کسانی که شغل نسبتا خوبی دارند و تمام وقت کار می کنند در سال گذشته تنها ۴۸ هزار و ۶۳۶ دلار بوده است. کسانی که این بررسی را انجام داده اند می گویند که نمی توان به طور دقیق گفت افزایش درآمد این مدیران به میزان دو درصد مربوط به دو سال (۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ ) که وضع اقتصادی خیلی خوب نبوده می شود یا اینکه یک فرمول کلی است. بر اساس اطلاعات منتشر شده جان چن، مدیر عامل بلک بری با ۸۹ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار بیشترین حقوق را در میان این مدیران دریافت کرده است.