شهروند- علی شریفیان: روز دوشنبه ساعت پنج و بیست دقیقه بامداد ماموران آتش نشانی خبر شدند که یکی از قدیمی ترین خانه های تورنتو که در سال ۱۸۶۵ ساخته شده، آتش گرفته است. زمانی که ماموران با تجهیزات خود به محل آتش سوزی رسیدند، متوجه شدند که طبقه دوم و سوم ساختمان شماره ۱۳۴ جارویس در شعله های آتش می سوزد. گسترش حریق و درجه حرارت به اندازه ای بود که ماموران مجبور به عقب نشینی می شوند. در همه حال دیر شده بود و کار زیادی نمی شد کرد و این خانه که متعلق به یک خانواده سرشناس تورنتویی است در آتش سوزی تقریبا خاکستر شدjarvis-house.

در سال ۲۰۱۲ طبق بررسی های شهرداری تورنتو این خانه از آثار تاریخی تورنتو تشخیص داده شد، اما از چندی پیش انبوه سازان از شهرداری تقاضا کرده بودند تا اجازه ساخت یک آسمانخراش ۴۳ طبقه ای بجای این خانه قدیمی که نزدیک به تقاطع جارویس و خیابان کارلتون قرار دارد، داده شود. قرار است این تقاضانامه در سال جاری مورد بررسی قرار بگیرد.

این ساختمان تاریخ جالبی دارد. زمانی ساخته شده که خیابان جارویس جزو محله هایی بوده که افراد سرشناس (و از جمله در همین خانه دکتر چارلز شیر، مدیر درمان، بهداشت و بهداری تورنتو) زندگی می کرده اند.