شهروند ـ علی شریفیان: ساعت ده و نیم بامداد جمعه هفته گذشته، پس از پایان مراسم ویژه ای که برای خوش آمدگویی به پناهندگان سوری در مرکز انجمن مسلمانان کانادا، در حالی که حدود یک صد نفر در خارج این مرکز ایستاده بودند، مردی دوچرخه سوار به سرعت از جلوی این جمع گذشته و به صورت آنها اسپری فلفل پاشید. ماموران امداد پزشکی و پلیس به سرعت در محل حاضر شده تا به پناهندگان کمک کنند.

مرد ناشناس دوچرخه سوار به صورت پانزده نفر اسپری پاشیده و فرار کرده بوده است. خوشبختانه در این حادثه تاسف آور کسی آسیب جدی ندیدrefugee.

رئیس پلیس از این کار اظهار تاسف کرده و گفته است ما در تعقیب این مرد هستیم. جاستین ترودو عمل مرد را محکوم و از این حادثه اظهار تاسف کرده است.

خانم رونا آمبروز و تام مولکر، رهبران احزاب محافظه کار و نیودمکرات هم پیام های مشابه ای به وسیله توئیتر فرستاده اند.

گرگور رابرتسون، شهردار ونکوور نیز از این اتفاق اظهار تاسف کرده است. گروه زیادی از مردم هم در رسانه های عمومی کار این مرد را نادرست خوانده، از پناهندگان پوزش خواهی کرده و یادآور شده اند از اینگونه افراد پیدا می شوند اما کانادا با تمام وجود به شما خوش آمد می گوید.