شهروند ـ علی شریفیان: روز شنبه ساعت چهار و بیست دقیقه بامداد در حالی که ۲۰ ساعت به شروع اعتصاب مانده بود، نمایندگان دولت و اتحادیه کارکنان خدمات عمومی انتاریو با امضای توافقنامه ای از شروع اعتصاب کارکنان زندان های انتاریو جلوگیری کردند. این کارکنان که ۶۰۰۰ هزار نفر هستند از ۱۴ ماه پیش تقاضای تجدید در قراردادهایشان را کرده و در ماه نوامبر اعلام کردند اگر تا نیمه شب شنبه نهم ژانویه با دولت به توافق نرسند اعتصاب خواهند کرد.

وان توماس دبیر کل Ontario Public Service Employees Union   ( OPSEU ) گفته است، قرار است اختلاف میان کارکنان زندانها و نمایندگان دولت به یک گروه میانجی سپرده شود. دو طرف قرار گذاشتند که ۶۰ روز دیگر این کار انجام شود.

دولت قصد دارد نیروهای جدیدی برای کار در زندانها آموزش بدهد و اگر به توافق با این کارکنان نرسد باید از بیرون برای آموزش این گروه نیروی با تجربه استخدام کند. اختلاف این اتحادیه با دولت بر سر دستمزد و مزایا، ایمنی محل کار و همینطور کاهش تجمع تعداد زندانیان در سلول هاست. به گفته وان توماس این سلول ها برای اقامت یک زندانی ساخته شده، اما در بسیاری از آنها سه زندانی جای داده شده اند. قرار بود اگر اعتصاب شروع شود ۱۵۰۰ مدیر دوایر دیگر دولتی جانشین کارکنان اعتصابی بشوند.ontario-detention-staff