شهروند- علی شریفیان: روز سه شنبه پل گادفری، مدیر عاملPostmedia یکی از بزرگترین شرکت های رسانه ای کانادا اعلام کرد به عنوان یکی از از راه حل های صرفه جویی در مخارج شرکت در مجموع ۹۰ روزنامه نگار از نشریات مختلف شرکت در شهرهای مختلف کشور اخراج می شوند. این شرکت که صاحب ده ها نشریه از جمله تورنتو سان و نشنال سان است، قصد دارد از اتاق خبر و تیم ویرایشگر و حتی گزارشگران به صورت مشترک در مناطق مختلف استفاده کند. با این ترتیب ۳۵ نفر در ادمونتون، ۲۵ نفر در کلگری، ۱۲ نفر در اتاوا و ۵ نفر هم از کادر نشنال پست اخراج می شوندpostmedia.

کار تولید همه نشریات در چند شهر عمده و دفاتر نشریات اصلی شان انجام خواهد شد. در این میان تورنتو سان و نشنال پست به صورت مستقل و همانند قبل منتشر می شوند. پست مدیا در سال ۲۰۱۴ همه نشریات زنجیره ی «سان» را از شرکت Qubecor به مبلغ ۳۱۶ میلیون دلار خرید و تمام نشریات انگلیسی زبان کانادا را به استثنای تورنتو استار و گلوب اند میل مالک شد.

صاحب نظران در امور رسانه این اقدام پست مدیا را مورد انتقاد قرار داده اند برای اینکه علاوه بر بیکار کردن ۹۰ روزنامه نگار با این ترتیب مردم از اطلاعات کافی و خبرها محروم می شوند و پست مدیا عملا به امر خبررسانی صدمه می زند.