شهروند- علی شریفیان: لایحه بودجه سال جاری با اقلامی که یا به وسیله جان توری، شهردار تورنتو و یا از سوی اعضای شورای شهر مطرح و تائید شده در دست بررسی است. در این لایحه جان توری خواستار افزایش عوارض خانه به اندازه یک و سه دهم درصد شده تا ۳۵ میلیون دلار از کسری بودجه جبران شود.

از سوی دیگر میلیونها دلار که جان توری وعده داده بود به پلیس و تی تی سی بدهد تا آنها بتوانند خدمات خود را بهبود دهند از لایحه حذف شده است. برای زیرساخت ساب وی اسکاربورو هم از هر خانه شش دهم درصد قرار است عوارض گرفته شود.

اینگونه که بعضی از اعضای شورای شهر گفته اند بهای اقلام مصرفی خانه ها مثل آب در سال جاری بیشتر خواهد شدtory.

شماری از اعضای شورای شهر با پیشنهادات و تصمیم های جان توری مخالف هستند. گورد پرک یکی از اعضای شورای شهر می گوید جان توری نباید وعده کمک مالی به پلیس و تی تی سی می داد.

در مورد عوارض مسکن در ماه دسامبر اعلام شده بود که این عوارض دو و هفده صدم درصد خواهد بود. این لایحه پس از شور و بررسی و تصویب اجرا خواهد شد. هنوز تاریخ دقیقی برای تصویب لایحه اعلام نشده است.