شهروند- علی شریفیان: بر اساس برآوردهای رسمی در ماه دسامبر امسالنسبت به سال گذشته نرخ تورم در کانادا به یک و شش دهم درصد رسید. اقلام اصلی که سبب بالا رفتن نرخ تورم شده از مواد غذایی در درجه اول و پس از آن گران شدن مسکن و بالا رفتن مخارج رفت و آمد عنوان شده اندgroceries.

قیمت مواد غذایی سه و هفت دهم درصد افزایش یافته و یا به عبارت دیگر افزایش نرخ مواد غذایی تقریبا دو برابر نرخ تورم بوده است. در میان مواد غذایی قیمت سبزیجات افزایشی برابر سیزده و سه دهم درصد داشته است.

افزایش نرخ تورم در تمام استانها و سه منطقه شمالی یکسان بوده تنها در بی سی این نرخ به یک و نه دهم درصد رسیده است.

بهای هر لیتر بنزین پس از سیزده ماه که از سقوط قیمت نفت در بازارهای جهانی می گذرد تنها شش دهم درصد به طور میانگین افزایش داشته است.