ممتحنین رانندگی در سراسر انتاریو همچنان به اعتصاب خود ادامه می‌دهند و مذاکرات بین واحد ۹۵۱۱ اتحادیه‌ی USW و درایو تست …


شهروند ۱۲۴۹  پنجشنبه ۱ اکتبر ۲۰۰۹


 


 

ممتحنین رانندگی در سراسر انتاریو همچنان به اعتصاب خود ادامه می‌دهند و مذاکرات بین واحد ۹۵۱۱ اتحادیه‌ی USW و درایو تست، مرکز آموزش‌های رانندگی استان انتاریو، به جایی نرسیده است. با گذشت نزدیک به پنج هفته از اعتصاب، دولت انتاریو همچنان حاضر نیست خواسته‌های کارگران را برآورده کند.

اعتصاب ممتحنین شاید به این علت خیلی اخبار جلب نکرده است که تنها شامل ۵۰۰ ممتحن می‌شود که از این تعداد ۲۷۵ نفر از آن‌ها تمام‌وقت هستند، اما این نافی نقش مهم آن‌ها نیست. تمام امتحان‌های رانندگی سراسر انتاریو توسط همین تعداد انجام می‌شود و با اعتصاب آن‌ها انجام تمام امتحانات رانندگی در سراسر انتاریو معطل مانده است.

از ۲۱ اگوست که کارگران دست به اعتصاب زده‌اند ۵۶ مرکز تمام‌وقت و ۳۸ مرکز پاره‌وقت امتحان رانندگی تعطیل مانده است. این اعتصاب که درست در اواخر تابستان و آغاز فصل مدارس شروع شد بیش از همه بر دانشجویانی تاثیر گذاشته است که امیدوار بودند با اخذ گواهینامه‌ی رانندگی خود با ماشین به مدرسه بروند. قربانیان دیگر رانندگان کامیونی هستند که منتظرند با اخذ گواهینامه کار را شروع کنند. البته شرکت‌های آموزش رانندگی نیز با افت شدید مشتری مواجه شده‌اند.

مسئله‌ی اصلی که ممتحنین رانندگی را به اعتصاب کشانده است تلاش‌های مدیریت برای اخراج کارگران تمام‌وقت و به خدمت گرفتن بیشتر کارگران پاره‌وقت و در ضمن سپردن بعضی وظایف ممتحنین به مدیران و ناظران است یعنی تلاشی واضح برای حمله به شغل‌های پردرآمدتر اتحادیه‌ای. حرف اصلی کارگران این است که اولا کار امتحان رانندگی تخصصی است و ناظران و مدیران نباید در آن دخالت کنند و ثانیا این‌که کارمندان تمام‌وقت نباید جای خود را به کارمندان دانشجو، موقتی یا پاره‌وقت بدهند که درایوتست می‌خواهد با قیمت های کمتر استخدام کند.

پل دالگیس، مدیر اجرایی درایو تست، در مصاحبه با رسانه‌ها گفته است: "روشن است که هر دو طرف باید با هم کار کنند". او گفته که به زودی پیشنهاد بهتری ارائه می‌کند که شاید مورد قبول اتحادیه باشد.

وین فریز، مدیر منطقه ۶ اتحادیه‌ USW که در اعتصاب است می‌گوید: "این اعتصاب بیشتر راجع به امنیت شغلی و شغل‌های تمام وقت است". او تاکید می‌کند که دستمزدها و افزایش آن‌ها فعلا جز خواسته‌های کارگران نیست.