شهروند- علی شریفیان: جیمز فورسیلو با رای هیئت منصفه با عنوان «قصد ارتکاب قتل» در ماجرایی که در آن با شلیک نه گلوله سامی یتیم جان خود را از دست داد، مجرم شناخته شد. با این جرم این پلیس تورنتو از خدمت با حقوق معلق شد. بر اساس بررسی های سی بی سی در انتاریو دست کم ۵۰ پلیس در حالی که در تعلیق بسر می برند، اما همچنان چک های حقوق خود را دریافت می کنندforcillo.

روز سه شنبه با محکومیت فورسیلو چهار پلیس دیگر هم به جرم های دیگر محکوم و از خدمت معلق شدند و شماره این گروه یک باره به ۱۴ نفر رسید. اسنادی که سی بی سی به دست آورده نشان می دهد دست کم ۵۰ پلیس در قسمت های مختلف انتاریو در حال تعلیق حقوق دریافت می کنند. با توجه به اینکه متوسط حقوق سالانه یک پلیس ۹۰ هزار دلار است. این به معنی اینست که پلیس انتاریو سالانه چهار میلیون و ۵۰۰ هزار دلار به آنها حقوق می دهد.

مارک ساندرز، رئیس پلیس تورنتو در یک کنفرانس خبری گفت من بر اساس آئین نامه های موجود پلیس هیچ کاری از دستم در این مورد بر نمی آید.

گفته می شود خانم کاتلین وین قصد دارد در این زمینه تغییراتی ایجاد کند.