تارنگار تخصصی حقوق بشر ایران: حدود ۴۰۰ نفر از کارگران پیمانکاری فازهای ۲۰ و ۲۱ عسلویه در اعتراض به چندین ماه معوقات مزدی مقابل دفتر مدیریت پیمانکار اصلی تجمع کردند

عکس از آرشیو است

عکس از آرشیو است

.

به نقل از ایلنا، از قرار معلوم این کارگران که در شرکت‌های پیمانکاری زیر شاخه شرکت اجرایی احداث مشغول به کار هستند به نشانه اعتراض ساعاتی مقابل دفتر مدیریت این شرکت جمع شدند.

با مداخله نمایندگان کارفرما و قول مساعد جهت پرداخت معوقات، کارگران معترض به خوابگاه‌ها بازگشتند.

خواسته اصلی این کارگران پرداخت تمام مطالبات مزدی تا قبل از پنجم اسفندماه برطبق دستور کتبی ارسالی وزارت نفت به کارفرمایان شرکت‌های پیمانکاری است.