شهروند- علی شریفیان: آژانس خدمات مرزی کانادا اعلام کرد مامورانش موفق شده اند در یک بازرسی معمول (روتین) از قسمت بار یک هواپیما یکصد بسته کوکائین کشف کنند. این هواپیما از مکزیک به تورنتو پرواز کرده و در فرودگاه پیرسون فرود آمده بود. ارزش این کوکائین که ۱۱۸ کیلوگرم است در بازار سیاه و قاچاق چهار میلیون و ۵۰۰ هزار دلار است. در حال حاضر قیمت یک کیلو کوکائین در تورنتو حدود ۴۰ هزار دلار است. بسته های کوکائین در دو جعبه چوبی بزرگ در قسمت بار هواپیما مخفی شده بوده است. این آژانس اعلام کرد در مجموع در سال ۲۰۱۵ در تورنتو ۷۰۰ کیلو کوکائین کشف و ضبط شده است.seizure-of-suspected-cocaine-at