شهروند- علی شریفیان: روز دوشنبه دفتر دکتر دیوید مک کوان، مدیر ارشد امور بهداشت و درمان تورنتو بیانیه ای درباره احداث مراکز امن تزریق مواد مخدر در بزرگشهر تورنتو توضیح داد که این اقدام چه تاثیرات مهمی به لحاظ سلامت مردم و جلوگیری از مرگ معتادانی دارد که یا بیش از حد مواد مخدر تزریق کرده و جان خود را از دست می دهند و یا از سرنگ آلوده استفاده کرده و سبب انتقال بیماری های مختلف می شوند. در حال حاضر دو مرکز تزریق امن وجود دارد که هر دو در ونکوور قرار دارند و نتیجه کار آنها با بررسی هایی که به وسیله کارشناسان شده تاثیرات مثبت زیادی داشته است. در این مراکز معتادان زیر نظر پرستاران و در محیطی پاکیزه تزریق می کنند و این امر موجب جلوگیری از خطرات زیادی برای آنها می شودCoun.-Joe-cressy-mckeown.

دکتر دیوید مک کوان در گفت و گویی با سی بی سی گفته است بر اساس آمار موجود بین سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۳ تعداد معتادانی که تزریق بیش از حد داشته اند، ۴۱ درصد افزایش داشته است و آمارها نشان می دهد تنها در سال ۲۰۱۳ بر اثر تزریق بیش از حد مواد مخدر ۲۰۶ نفر جان خود را از دست داده اند و این در حالی است که اگر این جان باختگان در یک مرکز امن تزریق می کردند، چنین سرنوشتی پیدا نمی کردند. در این زمینه قرار است مقامات مسئول پلیس هم بزودی جلسه ای داشته باشند. در نهایت دولت فدرال باید احداث این مرکز را مورد تائید قرار دهد تا ساخته شوند.