شهروند- علی شریفیان: روز سه شنبه مارک ساندرز، رئیس پلیس تورنتو در یک کنفرانس خبری اعلام کرد حسن علی ۲۷ ساله اهل مونترال کسی است که روز دوشنبه در محل امور استخدامی نیروی انسانی ارتش واقع در شماره ۴۹۰۰ خیابان یانگ با چاقو به مامورانی که در آنجا مشغول کار بودند حمله کرده است. حسن علی ضرباتی به دو نظامی زده و برای زدن ضربات بیشتر به نظامی سوم خیز برداشته، اما نظامیان دیگر او را مهار کرده اندAyanle-Hassan-Ali-.

به گفته ساندرز حسن علی در حال حاضر در زندان پلیس بسر می برد. او در بازجویی گفته:« الله گفت این کارها را بکنم. الله گفت اینها را بکشم.»

حسن علی روز سه شنبه برای اولین بار در دادگاه حضور یافت تا اتهاماتش به او تفهیم شود. ساندرز توضیح داد که به نظر نمی رسد که حسن علی عضو گروه های جهادی افراطی بوده یا با آنها در تماس قرار داشته باشد. با وجود این پلیس با همکاری آر سی ام پی و دیگر ماموران امنیتی مشغول تحقیقات لازم در مورد اوست.

حسن علی قرار است برای شروع محاکمه اش روز ۱۸ ماه مارس در دادگاه حاضر شود و تا آن زمان محبوس خواهد بود.