شهروند علی شریفیان: روز سه شنبه راب فورد که یک سال و نیم پیش به نوع کمیابی از سرطان دچار شده بود، پس از مبارزه ای طولانی و پس از نه دوره شیمی درمانی تسلیم شد و خانواده و دوستانش را تنها گذاشت و جان باخت.

راب فورد به خاطر جنجال هایی که به پا کرد یکی از مشهورترین شهرداران بزرگترین شهر کانادا بود. او یک دوره پس از پیروزی قاطعش به مقام شهرداری تورنتو رسید و گروه زیادی می گویند که او کارهای اساسی زیادی برای تورنتو کرد که یادگار و میراث او خواهند بود. گروهی دیگر می گویند به خاطر کشیدن کوکائین و اعتیاد به الکل او آبروی تورنتو و کانادا را در جهان خدشه دار کردrob-ford.

راب فورد هنگام مرگ فقط ۴۶ سال داشت. به گفته کسانی که از نزدیک با او آشنایی داشتند راب فورد را کسی توصیف کرده اند که مردم و کارش را خیلی دوست داشت. او ابتدا به عنوان عضو شورای شهر کار سیاست را شروع کرد، اما پس از چند دوره کاندیدای مقام شهرداری شد و با آرای زیاد و قابل توجه ای به این مقام رسید. شخصیت های سیاسی کانادا صرف نظر از جنجال هایی که راب فورد در دوران حیاتش بر پا کرد، درگذشت او را تسلیت گفتند از جمله جان توری شهردار کنونی در تسلیت خود گفت راب فورد مرد خوبی بود و من در این شرایط دشوار به خانواده اش تسلیت می گویم.

راب فورد شصت و چهارمین شهردار شهر کانادا بین ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ بود. او به سال ۱۹۶۹ در اتوبیکو تورنتو به دنیا آمد. از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ از همین ناحیه عضو شورای شهر بود. در انتخابات سال ۲۰۱۴ هم کاندیدای شهرداری شد، اما به علت مبتلا شدن به سرطان تصمیمش را عوض کرد و کاندیدای شورای شهر از اتوبیکو شد و انتخاب هم شد.