Farhad-Farsadi-n

یکی از مواردی که در زمان پرداخت خسارت بسیار مهم تلقی می شود آن است که کدام یک از شرکت هایی که در جریان یک حادثه دخیل هستند بار مسئولیت نهایی خسارت را بر عهده خواهند گرفت. اجازه می خواهد به این مطلب حقوقی بیمه ای توجه بیشتری شود.

برای درک بهتر موضوع به بیان یک مورد واقعی در خصوص یک زوج کانادایی می پردازیم که برای سفر سه هفته ای خود به جزایر کاراییب و فلوریدا تصمیم گرفتند که بیمه مسافرتی خریداری کنند تا در صورت مواجه شدن با هزینه پزشکی غیر مترقبه در طول سفر هزینه ها بیمه باشد و توسط شرکت بیمه پرداخت گردد.

این خانواده میل میلانی ۶۷ ساله و شوهرش تام ۶۴ هستند که در شهر شوری در۴۰ کیلومتری ونکوور زندگی می کنند. ایشان دارای بیمه گروهی هستند که از طریق صاحبکار ایشان از طریق شرکت بیمه “پاسفیک بلو کراس” تامین شده. در این بیمه تا سقف ۵۰ هزار دلار بیمه داشتند ولی تصمیم گرفتند که برای مازاد نیازشان اقدام به خرید اقلا ۱۵۰ هزار دلار پوشش بیمه ای اضافه نمایند و وقتی نرخ بیمه را دیدند تصمیم گرفتند برای صرفه جویی از شرکت بیمه دیگری (آر بی سی) بیمه بخرند. در طول سفر خانم میل میلانی متاسفانه دچار عفونت کلیه شد و در دو هفته ای که در بیمارستان بستری بود طبق نظرات پزشکان معالج دو بار تا دم مرگ رفت و بازگشت. ماحصل کار این بود که با پرواز اختصاصی او را برای ادامه معالجات به کانادا منتقل کردند و یک فاکتور هزینه پزشکی معادل ۲۰۰ هزار دلار برایش صادر شد. شرکت بیمه آر بی سی غرامت پزشکی را پرداخت و با حق جانشینی که داشت معادل ۵۰ هزار دلار اول را که در بیمه گروهی این خانواده وجود داشت از شرکت بیمه اول (پاسفیک بلو کراس) ریکاوری و دریافت کرد. تازه با توجه به بند دیگری درصدد بود تا هزینه های دارویی را از بند دیگری ریکاوری نماید که این مورد بسیار ناعادلانه ولی نه غیر قانونی بود البته این پرونده هنوز در حال بررسی است.

همانگونه که از این داستان واقعی دریافتید بایستی بسیار آگاه و هوشیارانه عمل کرد. هر نرخ بیمه ارزان لزوما منافع مالی شما را تامین نمی کند. اکثر بیمه نامه های مسافرتی در بند کوچکی خود را به عنوان بیمه گر دوم معرفی می کنند و بعد از پرداخت خسارت قادرند با توجه به اصل جانشینی خسارت را از بیمه گر اول دریافت کنند. برای گروهی از بیمه شدگان (خریداران بیمه) که دارای سقف مشخصی هستند مثلا در طول ۱۰ یا ۲۰ سال می توانند تا سقف ۱۰۰ هزار دلار خسارت بگیرند این مطلب بسیار حائز اهمیت می شود چرا که یکی از این خسارات فاجعه آمیز قادر است توانایی کل مالی بیمه نامه درمان شما را ضایع نماید.

توجه داشته باشید که در زمان خرید بیمه مسافرتی این سئوال مهم را از بروکر یا نماینده بیمه خود بپرسید که در صورت پرداخت غرامت یا هزینه پزشکی بالا آیا شرکت بیمه مربوطه امکان دارد که به بیمه گروهی که برای شما توسط کارفرما تهیه شده است مراجعه کند و خسارت را از بیمه گروهی شما که منابع مالی آتی شما محسوب می شود دریافت کند. به نظر می رسد که این بحث حقوقی بسیار پیچیده است و قطعا بایستی آن را به افراد آشنا سپرد از این رو مشورت با بروکر بیمه خود را فراموش نفرمایید.

* فرهاد فرسادی بروکر خبره و رسمی کانادا با سابقه تدریس بیمه در دانشگاه ها است.

farsadi@insurefar.com