شهروند علی شریفیان: بیل مورنو، وزیر دارایی دولت فدرال هفته گذشته پس از مدتها انتظار، حدس و گمانه زنی های مختلف اولین بودجه دولت فدرال را با کسری ۴/۲۹ میلیارد دلار به مجلس عوام ارائه کرد.

در نظرسنجی که به وسیله بنگاه سنجش افکار Abacus Data انجام شده، ۸۱ درصد گفته اند این بودجه با این شکل و محتوا به کلی با بودجه های دولت هارپر متفاوت است و در کل اکثریت بر این باورند که اگر نماینده مجلس بودند، به آن رای مثبت می دادند. درصد حمایت بعضی از اقلام بودجه بسیار بالاست. از جمله ۷۲ درصد از مزایایی که برای کودکان خانواده های کم درآمد در نظر گرفته شده،۹۰ درصد از مبلغی که برای کمک های رفاهی به کهنه سربازان و ۱۲۰ میلیارد دلاری که به اجرای پروژه های زیرساختی در ۱۰ سال آینده اختصاص داده می شود و ۷۹ درصد از بودجه ۴/۸ میلیارد دلاری که صرف بهبود زندگی اقوام بومی می شود، حمایت کرده اند. در مورد کسری بودجه ۲۸ درصد در شرایط کنونی با آن موافق و ۳۸ درصد با آن مخالف هستند.fedbudget-2016