شهروند علی شریفیان: هفته گذشته کوین عمر محمد ۲۳ ساله بر اساس قانون ضد تروریسم (ترس و پیشگیری از ارتکاب اقدامات تروریستی ) به وسیله پلیس آر سی ام پی تورنتو دستگیر شد. او از سال ۲۰۱۴ زیر نظر بوده و پلیس می گوید در شبکه های اجتماعی دیگران را به تروریسم تشویق می کرده است.

عمر محمد همچنین متهم به داشتن سلاح است. یکی از مقامات آر سی ام پی در ارتباط با دستگیری عمر محمد گفته، ما باید در هر شرایطی مراقبت های لازم را از نظر دور نداریم.

این هفته اما قاضی دادگاهی در تورنتو مرد دستگیر شده را به دلیل نبود شواهد و دلایل لازم و کافی آزاد کرد.Kevin-Omar-Mohamed