دوشنبه ۴ اپریل ۲۰۱۶ انتخابات استانی ساسکاچوان برگزار شد و برای سومین مرتبه، حزب ساسکاچوان، به اکثریت دست یافت و رهبر آن برد وال به نخست وزیری این استان رسید.

اما دوشنبه برای ان دی پی، شب خوشایندی نبود. گرچه یک کرسی به دست آورد، اما رهبر این حزب “کم براتن” نتوانست نمایندگی حوزه ی خود را به دست بیاورد.

brad-wall

برد وال نخست وزیر ساسکاچوان

نتایج شمارش آرا کامل شده و نشان می دهد که حزب ساسکاچوان برنده ۵۱ کرسی و حزب نیودمکرات (ان دی پی) برنده ی ۱۰ کرسی شده اند.

“بِرَد وال” در سخنان پیروزی اش، ضمن تشکر از رای دهندگان، قول داد که به سختی برای حفظ اعتماد مردم تلاش کند. او گفت، ما امروز چیزی برنده نشده ایم، بلکه فرصتی برای خدمت در اختیارمان گذاشته شده است.