شهروند ـ لایحه ی پیشنهادی برای نیمه افراشته شدن پرچم های کانادا در تمامی ساختمان های دولتی و عمومی در روز کارگران سوگوار چهارشنبه ۱۳ اپریل ۲۰۱۶ در مجلس انتاریو به تصویب رسید.

این لایحه از سوی نماینده ان دی پی، پرسی هتفیلد ارائه شده بود و با برپاخاستن کلیه نمایندگان به تصویب رسید.

هتفیلد گفت: “با این لایحه ما قصد داریم آگاهی عمومی را در مورد “روز کارگران سوگوار” افزایش دهیم. ما قصد داریم ایمنی محل کار را ارتقا دهیم، و می خواهیم به کارگران مجروح شده در کار احترام بیشتری گذاشته شود.”

workers-day-mourning

پرسی هتفیلد و مهدی کوهستانی (سوم از چپ)نماینده کنگره کار کانادا به همراه خانواده ی دیوید الیس در مقابل مجلس انتاریو

لایحه ی ۱۸۰، برای به رسمیت شناخته شدن روز ۲۸ اپریل به عنوان Workers Day of Mourning ارائه شد تا به صورت استاندارد در تمام انتاریو به این روز اهمیت داده شود و تمامی پرچم ها در ساختمان های دولتی و دیگر ساختمان های شهر مانند سالن ها، مدارس، دانشگاه ها، کالج ها و بیمارستان ها هر ساله در این روز به حالت نیمه افراشته درآید.

هتفیلد گفت:”نیمه افراشته شدن پرچم نمادی نیرومند است از احترام ما برای روز سوگواری برای از دست دادن مشترک مان، و تعهد ما برای ایمنی کارگر است. این عمل به بازماندگان نشان می دهد که ما به این موضوع اهمیت می دهیم. نیمه افراشته کردن پرچم نمادی از حرمت، احترام و فراخوانی برای عدالت است.”

هتفیلد نمونه غم انگیزی از خطر محل کار را مثال زد. “در یک نانوایی در اوک ویل، دیوید الیس۱۸ ساله بدون اینکه تعلیم دیده باشد، و بدون اینکه نظارتی بر کارش باشد، در روز دوم کار، به تنهایی شروع به تمیز کردن مخلوط کن بزرگ نانوایی کرد، مخلوط کنی که قبلا از سوی بازرس وزارتخانه عنوان شده بود نقص فنی دارد و نانوایی از نصب یک دستگاه ایمنی کم هزینه برای آن خودداری کرده بود. مخلوط کن به طور تصادفی به کار افتاد و دیوید الیس در روز دوم کارش، با سر به درون آن کشیده و کشته شد.”

هتفیلد گفت:”این ماجرا مربوط به ۱۷ سال قبل است، اما از آن زمان تاکنون هنوز هم جوانان ما هر ساله در محیط کار کشته می شوند.”

اعضای خانواده دیوید برای حمایت از این لایحه در مجلس حضور داشتند و هنوز به فعالیت شان برای ایمن ساختن محل کار در استان انتاریو ادامه می دهند.

گفتنی ست کمپین افزایش ایمنی محل کار توسط اتحادیه های کارگری و فدراسیون کارگران اونتاریو پیش برده می شود.