dug-ford

شهروند علی شریفیان: روز دوشنبه داگ فورد زمانی که ایستگاه رادیویی ۱۰۱۰ تورنتو با آندری دومیس، یک تاجر سیاهپوست که در انتخابات شهری امسال در حوزه اتوبیکوک برای عضویت در شورای شهر با مایکل فورد، برادرزاده راب فورد رقابت دارد، مصاحبه می کرد، تلفن زد و اعلام کرد که برادرش راب فورد در میان سیاهپوستان تورنتو از اوباما در میان سیاهپوستان آمریکا محبوبتر است. داگ فورد توضیح داد که برادرش در انتخابات قبل و در انتخابات پیش رو از همه کاندیداهای مقام شهرداری از حمایت سیاهپوستان بسیاری، اکثریت آنها، برخوردار بوده و خواهد بود.

مطرح کردن این موضوع باعث بحث و جدل بین داگ فورد و آندری دومیس شد. از جمله دومیس گفت شما مدرکی برای اثبات این موضوع ندارید و دروغ می گویید و ما دروغ های شما را تا به حال هضم کرده ایم.

براساس آماری که از انتخابات ۲۰۱۰ منتشر شده، در آن سال مجموعا ۳۸۳ هزار و ۵۰۱ نفر از اقلیت های نژادی تورنتو به فورد رای داده اند و در مقابل در انتخابات ۲۰۰۸ ریاست جمهوری آمریکا دقیقا ۹۵ درصد سیاهپوستان، ۱۵ میلیون نفر از آنها به باراک اوباما رای دادند.