شهروند- علی شریفیان: برخلاف پیش بینی کارشناسان بازار کار در ماه گذشته ۴۱ هزار نفر موفق شده اند به سر کار بروند. این چهار برابر تعدادی است که پیش بینی شده بود. با این ترتیب نرخ بیکاری هم از ۳ .۷ درصد به ۱ .۷ درصد کاهش یافت. بر اساس گزارش اداره  آمار به نقل از بانک مرکزی کانادا رشد اقتصادی کشور هم بهبود چشمگیری پیدا کرده و از ۴ دهم به ۶ دهم درصد رسیده است. که این میزان رشد اقتصادی در یک سال اخیر بی سابقه بوده است.

بنا به گزارش اداره آمار ۳۵ هزار امکان شغلی ایجاد شده مشاغل تمام وقت و بیشترین استخدام ها در آلبرتا، مانیتوبا، نوا اسکوشیا و ساسکاچوان صورت گرفته است. در میان این چهار استان آلبرتا با ۱۹ هزار نفر که توانسته اند مشغول به کار شوند از همه بیشتر استخدامی داشته است. این امر برای آلبرتا که به علت کاهش قیمت نفت بیکاری گسترده ای داشته اهمیت ویژه ای داشته است.