شهروند- علی شریفیان: اتاواپیسکات attawapiskat محل زندگی یکی از اقوام بومی انتاریو در منطقه دوردست جیمز بی قرار گرفته است و جمعیت آن فقط دو هزار نفر است. یکشنبه شب وقتی که ۱۱ نفر دست به خودکشی زدند، رئیس «بروس شیش یش» و اعضای کنسول اتاواپیسکات به سرعت اعلام وضعیت اضطراری کردند.

در اتاواپیسکات این اولین بار نیست که اپیدمی خودکشی دیده شده است. از سپتامبر تاکنون ۱۰۱ نفر که جوانترین آنها ۱۱ ساله و سالمندترینشان ۷۱ ساله بوده اند، اقدام به خودکشی کرده اند.

جاستین ترودو با ارسال پیامی وضعیت اتاواپیسکات را بسیار ناراحت کننده توصیف کرده و گفته ما تلاش می کنیم زندگی اقوام بومی را بهبود ببخشیم. رئیس این قبیله می گوید بیکاری، اعتیاد و ناامیدی علت های اصلی این خودکشی هاست و ما امکانات لازم خدمات روانی برای مقابله با این اوضاع را نداریم.

اتاوا در اقدامی سریع تیمی از کارشناسان، متخصصان امور روان درمانی به اتاواپیسکات اعزام کرده تا به وضعیت اعضای این قوم بومی و وضعیت اضطراری آنها رسیدگی کنند.